fbpx

Terapia dzieciTerapia dzieci i dorosłych Rzeszów i Podkarpacie

Profesjonalna terapia dla osób niepełnosprawnych. Na chwilę obecną pracujemy w Rzeszowie, Sanoku, Dębicy, Ropczycach, Sędziszowie Małopolskim, Jarosławiu oraz Tarnowie.

Kierunki pracy centrum:

 • Neurorehabilitacja
 • Terapia i rehabilitacja osób z porażeniem mózgowym
 • Terapia i rehabilitacja dzieci z autyzmem (zespołem Aspergera, spektrum autyzmu, cechami autyzmu i t.d.)
 • Rehabilitacja dzieci i dorosłych po udarach i wylewach
 • Rehabilitacja dzieci i dorosłych po wypadkach komunikacyjnych
 • Terapia dzieci i dorosłych chorych na padaczkę lub zespoły padaczkowe
 • Terapia dzieci i młodzieży z ADHD (nadpobudliwość psychoruchowa)
 • Terapia dzieci i dorosłych z zaburzeniami poczucia równowagi
 • Terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
 • Kynoterpia (dogoterapia) – to system ćwiczeń i zabaw z psami wspomagajacych rehabilitację ruchową oraz umysłową dzieci dotkniętych takimi chorobami jak: zaburzenia słuchu i mowy, autyzm, mózgowe porażenie dziecięce, upośledzenie umysłowe, niedowład koczyn i inne. Poprzez terapię kontaktową, czyli zabawy, przytulanie i głaskanie psa, osoby dotknięte niepełnosprawnością dużo szybciej i dokładniej próbują wykonać ćwiczenia
 • Organizacja turnusów rehabilitacyjno-terapeutycznych