fbpx

Tkanka nerwowa ma wciąż nieodkryty potencjał do regeneracji. Dlatego przy wszelkiego rodzaju uszkodzeniach układu nerwowego podejmowana jest intensywna rehabilitacja. Na podstawie empirycznych obserwacji wiemy, że potrafi przynosić spektakularne efekty.

Uszkodzenie układu nerwowego przez wiele lat kojarzone było z nieodwracalnym kalectwem i niemożnością powrotu do normalnego życia. W starych podręcznikach można nawet przeczytać, że tkanka nerwowa nie ma żadnej zdolności do regeneracji. W świetle współczesnych badań wiadomo, że nie jest to prawdą, a stan pacjentów cierpiących z powodu chorób układu nerwowego dzięki zabiegom rehabilitacyjnym może ulec znacznemu polepszeniu.

Czy układ nerwowy ma zdolność do regeneracji?

Tkanka nerwowa cechuje się dużą plastycznością i zdolnością do wytwarzania nowych połączeń. Oznacza to, że chociaż komórki te nie są w stanie dzielić się i regenerować w takim stopniu jak np. tkanka wątroby, może dochodzić do ich reorganizacji i adaptacji. Co więcej bodźce zewnętrzne mogą powodować zmianę czynności niektórych ośrodków, czego przykładem jest np. wykształcenie zdolności czytania znaków Braille’a u pacjentów, którzy utracili wzrok.

 Jakie są zadania rehabilitacji?

Celem rehabilitacji u pacjentów z chorobami neurologicznymi jest nie tylko choćby częściowe przywrócenie sprawności ruchowej czy mowy, ale także umożliwienie dalszego aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym, społecznym i w miarę możliwości zawodowym. Oczywiście każdy przypadek musi być traktowany indywidualnie i u niektórych pacjentów sukcesem będzie sama możliwość kontaktu z otoczeniem.

Powodzenie tej formy leczenia zależy od wielu czynników, w tym od czasu rozpoczęcia rehabilitacji, od wieku chorego, jego indywidualnych predyspozycji umysłowych, a także determinacji i włożonego wysiłku. W niektórych przypadkach, zwłaszcza u osób młodych, rezultaty rehabilitacji mogą być spektakularne i prowadzą nawet do całkowitego przywrócenia sprawności. Ważny aspekt stanowi także opieka psychologiczna.

Obecnie neurorehabilitacja należy do standardowego postępowania u pacjentów z chorobami układu nerwowego, które ograniczają lub zmniejszają ich możliwości psychomotoryczne i intelektualne.

 Jakie metody stosuje się by usprawnić życie pacjentów?

Stosowane metody różnią się w zależności od rodzaju choroby. I tak mogą polegać one na kinezyterapii (gimnastyce leczniczej), np. masażu u pacjentów z porażeniem spastycznym w celu zmniejszenia przykurczy mięśni, na treningu usprawniającym, elektrostymulacji czy biofeedbacku. Pojęcie neurorehabilitacji obejmuje także ergoterapię będącą postacią psychoterapii, która ma na celu przywrócenie choremu możliwości funkcjonowania w życiu codziennym i osiągnięcia możliwie dużej samodzielności, aktywności i niezależności.

Autor:

Piotr Mieszczański

Na czym polega rehabilitacja neurologiczna?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *