fbpx

1. Metoda Tomatisa – opis tego, czym jest

W połowie XX wieku francuski otolaryngolog Alfred Tomatis dokonał odkrycia, które w nauce znane jest jako efekt Tomatisa: ucho i jego zdolność do prawidłowego słyszenia dźwięków odgrywają bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu mózgu i zdrowym funkcjonowanie organizmu ludzkiego. Jeśli osoba (z różnych powodów) nie słyszy dźwięków o wysokiej częstotliwości, żyje w stanie depresji, nie może doświadczyć komfortu psychicznego, nie może żyć w harmonii ze sobą i otaczającym go światem.

Podczas eksperymentów Alfred Tomatis wyciągnął następujące wnioski:

• Przy pomocy specjalnej gimnastyki możesz przywrócić danej osobie zdolność prawidłowego słuchania.

• Głos zawiera to, co ucho może przeanalizować. Dostosowuje się do tego, co słyszy.

• Głos matki jest głównym czynnikiem wpływającym na opanowanie przez dziecko języka ojczystego.

A teraz, od kilkudziesięciu lat, metoda ta pomaga eliminować zaburzenia pamięci, uwagi, zaburzenia mowy, pomaga w leczeniu depresji, nerwic, chronicznego zmęczenia, jąkania (więcej szczegółów we wskazaniach). Trening słuchowy metodą Tomatisa pomaga również odkryć zdolności muzyczne, umożliwia szybszą naukę języków obcych.

Trening słuchowy metodą Tomatisa

2. Cel metody Tomatisa

Celem metody jest poprawa zdolności mózgu do postrzegania i przetwarzania informacji odbieranych przez ucho. Odbieramy dźwięk na dwa sposoby: przez powietrze, to znaczy uszami, i wibrację, czyli przez kości. Trening dźwiękowy Metodą Tomatisa ma na celu przywrócenie prawidłowego porządku słuchania, tak aby uszy były głównym wejściem dla dźwięków, a kości drugorzędnym. Tylko w ten sposób można efektywnie przetwarzać dźwięki.

Pacjenci przechodzą trening audio w specjalnych słuchawkach z możliwością transmisji do kości i powietrza dźwięków niezbędnych do aktywacji uwagi słuchowej (aktywne słuchanie). Wszystkie słuchawki używane w Centrum są przewodowe. Tylko słuchawki przewodowe wykluczają utratę jakości dźwięku.

Co to jest aktywne słuchanie?

Istnieją dwie koncepcje: słuchanie i słyszenie.

Słyszenie to bierne postrzeganie dźwięków powstających wokół nas. Oznacza to, że odbieramy dźwięki, ale nie skupiamy się na nich. Nie wymaga to żadnego wysiłku. A słuchanie to zupełnie inna czynność. Polega na naszym aktywnym udziale. Decydujemy się przyjąć wiadomość lub ją odrzucić.

Pierwsza zasada profesora Tomatisa brzmi:

„Głos ma w sobie tylko to, co ucho słyszy”.

★ Innymi słowy, jeśli dziecko nie jest w stanie odtworzyć dźwięku, jest bardziej prawdopodobne, że jego ucho nie jest w stanie „odebrać” dźwięku w danym momencie. Za pomocą metody Tomatisa zwiększa się potencjał słuchowy dziecka, co bezpośrednio wpływa na rozwój dziecka, w tym na mowę.

3. Wskazania do stosowania.

Trening audio metodą Tomatisa daje wysoki wynik przy następujących schorzeniach:

  • Opóźniony rozwój psychosferyczny
  • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi
  • Autyzm, cechy autystyczne
  • Alalia, dyslalia, dyzartria itp.
  • Niska koncentracja uwagi (lub całkowita nieobecność) w klasie w szkole lub przedszkolu
  • Metoda Tomatisa jest szczególnie wskazana dla dzieci, które nie mówią lub mówią słabo, z którymi logopedzi pracują od dłuższego czasu, ale wynik jest nizadowalający. Już po drugiej sesji metody Tomatisa efekt osiąga się znacznie szybciej (dźwięk jest dostarczany szybciej, mowa staje się wyraźniejsza itp.).

Dzieci z autyzmem, alalią, ADHD i innymi podobnymi zaburzeniami mają nadwrażliwy słuch, ale nie mogą używać tego, co słyszą. Jednocześnie denerwuje ich nawet najmniejszy hałas, choć sami potrafią bardzo głośno krzyczeć. Dzieci nadpobudliwe z nadmierną aktywnością fizyczną starają się skompensować problemy z percepcją i uwagą słuchową. A dzieci z autyzmem nie mogą aktywnie komunikować się, ponieważ nie używają tego, co słyszą (słyszymy biernie, ale aktywnie słuchamy i analizujemy).

Ogólnie rzecz biorąc, uwaga słuchowa ćwiczy myślenie i inne wyższe funkcje umysłowe. Szczególnie ważna jest umiejętność „słuchania” wysokich częstotliwości. Słyszysz dobrze, ale nie potrafisz wykorzystać tego, co słyszysz. Właśnie to robią dzieci z autyzmem: słyszą, ale nie wykorzystują napływających informacji, zamykają się na komunikację. Po zakończeniu programu według metody Tomatisa zmienia się sposób reagowania: dziecko zaczyna inaczej słuchać siebie, nie będzie musiało głośno krzyczeć.

Dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i ruchowymi zdolność słyszenia wysokich częstotliwości jest wyzwaniem. Ponieważ brakuje im harmonii między wysokimi i niskimi częstotliwościami na ciele. Ale dzięki tej metodzie audioterapii uczą się słuchać i odbierać dźwięki, których wcześniej nie przyswajały.

4. Niepowodzenia w szkole

Często dzieci z całkowicie normalnym słuchem są bardzo słabe w postrzeganiu i przyswajaniu tego, co słyszą. Muszą wielokrotnie powtarzać to samo, sprawiają wrażenie nieuwagi. W hałaśliwym otoczeniu (takim jak szkoła lub przedszkole) trudności te nasilają się. Niezdolność do przetwarzania i analizowania wysłuchanych informacji prowadzi do problemów w nauce, „utrudnia” rozwój umiejętności społecznych. Wiele dzieci z trudnościami w uczeniu się lub z deficytem uwagi ma doskonały słuch, ale nie potrafi dobrze czytać, analizować tego, co czytają lub koncentrować się.

Ich problemem jest niezdolność do słuchania i koncentracji. Trening słuchowy metodą Tomatisa uważany jest za jeden z najskuteczniejszych sposobów korygowania tego zaburzenia.

Również trening słuchowy metodą Tomatisa przyczynia się do rozwoju zdolności muzycznych, umiejętności uczenia się języków obcych.

5. Wyniki badań w Kanadzie

W Europie i Kanadzie Metoda Tomatisa przeszła wiele prób, aby wykazać jej skuteczność w radzeniu sobie z trudnościami w uczeniu się i rozwiązywaniu problemów behawioralnych. Badacz Tim Gilmore przeprowadził dogłębną analizę i podsumował dane z badań w Tomatis Centre w Toronto w Kanadzie, które obejmowały 400 dzieci i nastolatków. 95% rodziców zeznało, że program pomógł ich dzieciom. Dostrzegli pozytywne zmiany, które można wyrazić w następujących parametrach:

• Zwiększone umiejętności komunikacyjne – 89%

• Zwiększona koncentracja uwagi – 86%

• Zmniejszenie poziomu zaburzeń – 80%

• Czytanie ze zrozumieniem – 85%

• Jakość mowy – 74%

• Pamięć – 73%

• Pisanie – 69%

• Dojrzałość emocjonalna – 84%

Wszystkie dzieci, które przeszły kurs metodą Tomatisa, zaczęły lepiej odbierać mowę. Myślenie i pamięć takich dzieci zaczęły się szybciej rozwijać, w związku z tym ich nauka w szkole poprawiła się, część z nich okazała zdolności muzyczne i umiejętność uczenia się języków obcych, łatwiej było im panować nad emocjami, czuli się pewniejsi siebie niż przed kursem. Efekt treningu metodą Tomatisa w większości przypadków utrzymuje się na zawsze, w trakcie kursu mózg uczy się poprawnego analizowania informacji głosowych za pomocą uszu.

6. Przeciwwskazania

Trening audio metodą Tomatisa jest przeciwwskazany w następujących przypadkach:

• odchylenia ciśnienia krwi od normy;

• choroby nowotworowe mózgu, torbiele mózgu;

• ciężkie procesy zakaźne i zapalne;

• ostre postacie jakiejkolwiek choroby, przeziębienia;

• zapalenie ucha środkowego, obecność implantu ślimakowego;

• padaczka.

Trening słuchowy Metodą Tomatisa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *